List do Ambasadora w Bratysławie

Grodzisk Wlkp. dnia 15 maja 2012r.

     Pan
J.E. Andrzej Krawczyk

Ambasador
Nadzwyczajny i Pełnomocny RP

    814 91 Bratislava
Hummelova 4

Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom Za Granicą WSCHÓD-ZACHÓD zgodnie ze swoją misją, którą jest wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej organizuje co roku rajdy motocyklowe do miejsc zaznaczonych obecnością rodaków w przeszłości i obecnie. Od 27 kwietnia do 13 maja 2012 r. 50 motocyklistów z całej Polski przejechało 6500 km. Trasa rajdu „Śladami Polaków do Turcji” wiodła przez Ukrainę, Mołdawię, Rumunie, Bułgarię, Turcję, Grecję, Albanię, Macedonię, Serbię, Węgry i Słowację. 12 maja 2012 r. – po drodze z Jablonki na Słowacji motocykliści zajechali do wsi Lendak na Spiszu, rodzinnej miejscowości polskiego działacza niepodległościowego Wojciecha Halczyna, którego postać jest zupełnie nieznana w Polsce, a który dla Polski zrobił bardzo dużo. Był członkiem polskiej delegacji na konferencję pokojowa w Paryżu w 1919 r. i do prezydenta USA Woodrowa Wilsona w sprawie przyłączenia Orawy i Spisza do Polski. Na Spiszu zwany „Polskim Prezydentem”. Był prostym gazdą, który szerzył na Spiszu kulturę polska i patriotyzm. W Lendaku jest pochowany. Po jego śmierci powstał komitet uczczenia jego pamięci, którego staraniem 18 października 1935 roku na grobie Halczyna stanął kamienny pomnik z tablicą w języku polskim o treści Wojciechowi Halczynowi Straconemu – przyjaciele z Polski. Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają”. Kilka miesięcy później tablica ta została usunięta. Stanęliśmy przy grobie tego wielkiego Polaka i było nam wstyd, ze Polska tak szybko zapomniała o tak zasłużonym człowieku. Jego grób zaniedbany, pochylony, obrośnięty mchem, wymaga pilnej naprawy – złożyliśmy tam kwiaty i zapaliliśmy znicze.

Zwracamy się z prośbą o pilne zajęcie się przez Pana Ambasadora sprawą! Prosimy o przywrócenie dawnej świetności pomnikowi i przywrócenie napisu z 1935 roku. My jako obywatele wolnej Polski jesteśmy to winni Wojciechowi Halczynowi, który swoim życiem pokazał, że każdy, bez względu na pochodzenie i wykształcenie może zrobić dla kraju bardzo dużo a to w jaki sposób dbamy o groby naszych przodków świadczy o naszym dla nich szacunku i o naszej kulturze.

Proszę w imieniu wszystkich uczestników rajdu o informację w tej sprawie.

                                                                                             Rafał Lusina – komandor rajdu

Do wiadomości:

Pan Radosław Sikorski – Minister MSZ Warszawa   

 

Odpowiedź Ambasadora:   

Bratysława, 26.06.2012

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód w sprawie przywrócenia na cmentarzu w Lendaku (powiat Kezmarok) tablicy na grobie zasłużonego polskiego działacza niepodległościowego Wojciecha Halczyna uprzejmie informuję, że Ambasada RP w Bratysławie uznaje wniosek Stowarzyszenia za uzasadniony i podejmie w tej sprawie stosowne działania. W pierwszej kolejności zamierzamy powiadomić zarządcę cmentarza, na którym znajduje się grób zasłużonego Polaka oraz władze Lendaku o planowanym przedsięwzięciu, aby mogło zostać ono pomyślnie przeprowadzone. Po zakończeniu tych czynności Ambasada wystąpi ro Rady Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Warszawie o przyznanie środków na wykonanie i umieszczenie tablicy w języku polskim, o treści z roku 1935 a także odrestaurowanie pomnika Wojciecha Halczyna.

Z poważaniem,

Ambasador RP w Słowacji

Andrzej Krawczyk

Dodaj komentarz