Rajdy, zloty, inne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie


„Moje dzieci winny pamiętać, że są Polakami, że pochodzą ze starej rodziny szlacheckiej o pięciowiekowej nieskazitelnej przeszłości i że ojciec ich dołożył wszelkich swych możliwości dla wskrzeszenia Polski w jej byłej chwale i potędze. Ma zatem prawo żądać od swego potomstwa, by nazwiska naszego niczym nie splamiło”

Testament gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego,
dowódcy powstania wielkopolskiego.

Celem rajdów, zlotów i innych wydarzeń organizowanych przez Motocyklowe Stowarzyszenie WSCHÓD-ZACHÓD  jest odwiedzanie miejsc związanych z historią Polski oraz spotykanie Polaków w kraju i za granicą.

Poprzez organizowane wydarzenia Stowarzyszenie:

1. Pozyskuje środki na stypendia dla Polaków podejmujących naukę w Polsce - realizacja pierwszego punktu swojej misji oraz

2. Spotyka się z Polakami i doprowadza do spotkań Polaków z różnych części Europy i świata – realizacja drugiego punktu misji.

W programie: 

1. Rajd Wschodni jest też wydarzeniem cyklicznym, na stałe wpisanym do kalendarza Stowarzyszenia. Obejmuje organizowane rokrocznie wyprawy za wschodnia granicę. Celem rajdu jest odwiedzanie i popularyzowanie miejsc wydarzeń historycznych związanych z Polską, z Polakami oraz spotykanie się z mieszkańcami tych miejsc.

2. Rajdy i inne okazjonalne wydarzenia. Przewiduje się tu spotkania z Polakami w różnych miejscach ich zamieszkiwania, zwłaszcza tymi, których historia pozostawiła poza granicami Rzeczypospolitej, bądź za granice przeniosła (kraje sąsiednie i dalsze na wschód i na południe od Polski).