Sprawozdania finansowe

Rachunek wyników, bilans, informacje dodatkowe oraz sprawozdanie merytoryczne dotyczące
MOTOCYKLOWEGO STOWARZYSZENIA POMOCY POLAKOM ZA GRANICĄ „WSCHÓD-ZACHÓD”

Bilans | rachunek wyników | informacja dodatkowa | merytoryczne sprawozdanie z działalności

Sprawozdania Stowarzyszenia za 2011 rok:

1. sprawozdanie_finansowe_za_2011_rok

2. sprawozdanie_merytoryczne_zarzadu_za_2011_rok

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne 2011

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok:

1. Bilans za 2012

2. Bilans za 2012_2

Sprawozdania Stowarzyszenia za 2013 rok:

1. rzis_2013

2. Bilans za 2013

3. sprawozdanie_merytoryczne_2013

4. informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_2013

Listy do Ambasadorów w sprawie polskiej:

1. List do Ambasady w Kijowie i odpowiedź Ambasadora

2. List do Ambasady w Bratysławie i odpowiedź Ambasadora

Wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej