Działalność

Działalność:

Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą WSCHÓD-ZACHÓD

powołane zostało przez miłośników motocykli, a zarazem ludzi szeroko pojmujących Polskość.
Motywem działania Stowarzyszenia jest chęć wspierania Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej, na Wschodzie i na Zachodzie.

Nawiązuje do historii, o czym świadczy zamieszczony w logo polski przedwojenny motocykl NIEMEN (Grodno, II połowa lat 30-tych XX wieku), zorientowane jest jednak na teraźniejszość.

Celem działania stowarzyszenia jest:

  • Podnoszenie pozycji społecznej Polaków na stałe mieszkających za granicą RP, na Wschodzie i na Zachodzie poprzez ułatwianie Im dostępu do polskiej oświaty i kultury.
  • Zbliżanie Polaków spoza granic do Ojczyzny, jak i wzajemnie do siebie.
  • Umacnianie Ich poczucia przynależności i godności narodowej.

Stowarzyszenie realizuje wyżej przedstawione cele poprzez wielorakie formy działania (wymienione szeroko w statucie).

Najważniejszą z nich jest wspieranie studiujących młodych Polaków ze Wschodu. Realizujemy to poprzez udzielane im stypendia, na które pieniądze pozyskujemy głównie przez akcje charytarywne i zbiórki.

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich Polaków: mieszkających w RP, poza granicami RP, posiadających polskie obywatelstwo  i tych, którzy jego posiadać nie mogą, a czują się Polakami.

Mimo, że w nazwie i formie jest „motocyklowe”, aby zostać jego członkiem posiadanie motocykla nie jest konieczne.

Zapraszamy do nas.

www.wschod-zachod.org.pl

 

Wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej