Archiwum kategorii: Wyjazdy

Wizyta w Nowym Jorku

Odwiedziliśmy naszych przyjaciół w Nowym Jorku!

Film z Huty Pieniackiej Cmentarz Brody

We wrześniu br. członkowie naszego Stowarzyszenia rozpoczęli realizację kolejnego dużego przedsięwzięcia – dzięki wsparciu Rady OPWiM podjęliśmy prace zmierzające do ocalenia polskiego cmentarza wojskowego w Brodach, gdzie pochowano żołnierzy poległych w latach 1914-1920.
Pierwsze prace na brodzkiej nekropolii wykonaliśmy już w ubiegłym roku. Zdołaliśmy wówczas uporządkować jedynie część cmentarza – ogrom pracy koniecznej do wykonania przerósł nasze wyobrażenia. Postanowiliśmy jednak, że uczynimy wszystko co w naszej mocy by to ważne miejsce ocalić od zapomnienia.
W tym roku wróciliśmy do Brodów znacznie lepiej przygotowani, wyposażeni w profesjonalny sprzęt a przede wszystkim w znacznie większym gronie. W dziele renowacji cmentarza wsparli nas będą nasi przyjaciele – motocykliści uczestniczący w Motocyklowym Zlocie Huta Pieniacka. W sumie w pracach wzięło udział 57 osób. Poniżej prezentujemy materiał wideo dokumentujący efekt naszej wspólnej pracy.

Wszystkim, którzy wspierali nasze przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy!

Jasna Góra 2012

W tym roku nasze radosne rozpoczęcie sezonu motocyklowego odbędzie się w Sanktuarium w Gietrzwałdzie koło Olsztyna, gdzie w 1877 roku Matka Boska objawiła się polskim dzieciom.

Program zlotu w Gietrzwałdzie:

14 kwietnia (sobota):
– godz. 18.00 – spotkanie motocyklistów połączone z koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Lecha Makowieckiego i wspólnym śpiewaniem (o godz. 21.00 – Apel Jasnogórski).
– namioty rozstawiamy w miejscach wskazanych przez organizatorów.

15 kwietnia (niedziela):
– od świtu zbieramy się na błoniach w Gietrzwałdzie.
– godz. 11.00 – uroczyste wyniesienie Matki Boskiej Częstochowskiej na błonia gietrzwałdzkie.
– godz. 12.00 – Msza Święta i poświęcenie motocykli.

Jak każdego roku Motocykliści proszeni są o przywiezienie ze sobą zabawek, które zostaną przekazane dzieciom w sierocińcach w Polsce i na Kresach Rzeczypospolitej.

Do pobrania plakat z programem imprezy.

Lednica 2010

  Lednica 2010

 

Zakończenie sezonu motocyklowego na Lednicy: U ŹRÓDEŁ CHRZCIELNYCH POLSKI.

Zakończenie sezonu jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co roku Lednicy w ostatnią sobotę września, we współpracy Motocyklowego Stowarzyszenia WSCHÓD-ZACHÓD z o. Janem Górą dla upamiętnienia chrztu Polski. Zaprasza się do udziału wszystkich, którzy chcą przeżyć to wielkie wydarzenie sprzed ponad tysiąca lat, a szczególnie wszystkie organizacje motocyklowe i motocyklistów nie zrzeszonych.

W Lednicy będziemy budować pomnik naszych rajdów przywożąc kamienie z ważnych dla Polski i Europy miejsc. O. Jan Góra nazwał je: „Kamieniami świadomości, kamieniami Polski, kamieniami Europy”.
Pierwsze kamienie zostaną przywiezione do Lednicy z Rajdu Za WOLNOŚĆ Waszą i Naszą z Jæling, miejsca chrztu Danii oraz z Rajdu Wschodniego z Katynia, Smolenska.
Każdy motocyklista może przywieźć ze sobą kamień z napisem i podpisem (może być to np. intencja, miejsce pochodzenia kamienia itp.).

Program tegorocznego Zakończenia Sezonu 25 września:

• O 12-tej msza św.
• Obmycie się uczestników Zlotu w wodzie jeziora.
• Napełnienie wodą specjalnie przygotowanych butelek i zabranie ich ze sobą.
• Przejazd na motocyklach prze Bramę III Tysiąclecia.

Lednica i Poznań a początki państwa polskiego

Lednica leżąca na szlaku pomiędzy Poznaniem a Gnieznem była jednym z kilku głównych grodów książęcych państwa Polan. Gniezno i Lednica leżące nad jeziorami oraz poznański gród położony na Ostrowie Tumskim, nad rzekami Wartą i Cybiną, wszystkie celowo ulokowane nad rozlewiskami, stanowiły bardzo dogodne miejsca obronne. Pierwsze ślady piastowskich Polan w tych miejscach datuje się na VIII w. Ok. 960 r. rządy w państwie Polan objął książę Mieszko I. W chwili jego pobytu w jednym z tych grodów, miejsce to stawało się miastem stołecznym tj. stolicą całego państwa.
Mieszko prowadził politykę rozprzestrzeniania swojego władztwa na pozostałe ziemie pobratymczych plemion. Walczył z Wieletami i Lubuszanami, sprzymierzył się z Czechami tworząc dość duży i silny organizm państwowy. W 966 r. Mieszko decyduje się na ochrzczenie swojego kraju. Do dzisiaj nie wiemy dokładnie gdzie doszło do chrztu Polski. Różne legendy podają, że dokonało się to w Poznaniu lub w Lednicy. Oba te miejsca posiadały palatia i były dużymi, znaczącymi grodami. Bez względu na problem z ustaleniem dokładnego miejsca chrztu, najistotniejszą sprawą było to, że od 966 r. Polska znalazła się w orbicie kultury zachodniej a Polacy zostali związani z cywilizacją chrześcijańską.
W dwa lata później tj. w 968 r. doszło do utworzenia biskupstwa misyjnego w Poznaniu, na czele którego stanął Jordan, pierwszy biskup Polski, a po nim biskup Unger. Włączenie przez Mieszka I swojego państwa w orbitę społeczeństw zachodnich spowodowało przybycie na jego dwór duchownych, którzy byli najczęściej jedynymi wykształconymi ludźmi i zapewniali państwu tak posługę duchową jak i wszelkiego rodzaju pomoc w prowadzeniu kancelarii książęcej. Mieszko ufundował we wszystkich grodach pierwsze okazałe murowane świątynie i pałace. Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w tym czasie powstały dwie świątynie m.in. późniejsza katedra, w której po śmierci Mieszko I został pochowany. Także w katedrze poznańskiej pochowano jego syna pierwszego Króla Polski Bolesława Chrobrego.
Poznań jak i cały region spełniał rolę stołeczną do roku 1039 czyli do najazdu księcia czeskiego Brzetysława, który spalił i ograbił główne grody, doprowadzając do pierwszego poważnego kryzysu polskiej państwowości. Po tych zniszczeniach Poznań nadal był jednym z głównych ośrodków administracyjno-obronnych, ale swą rolę miasta stołecznego utracił na rzecz Krakowa, który nie ucierpiał w wyniku najazdu Brzetysława.

Paweł Kochański IPN Poznań

Lednica 2010 – zdjęcia: