Rachunek wyników, bilans, informacje dodatkowe 
oraz sprawozdanie merytoryczne dotyczące MOTOCYKLOWEGO STOWARZYSZENIA 
POMOCY POLAKOM ZA GRANICĄ "WSCHÓD-ZACHÓD"

Bilans

rachunek wyników

informacja dodatkowa

merytoryczne_sprawozdanie_z_dziaalnoci

 

Misja Stowarzyszenia:

Wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

- ułatwianie dostępu do polskiej oświaty i kultury

- integrowanie Polaków ze Wschodu i Zachodu

Nie tylko ten kraj w którym żyjecie Ojczyzną Waszą się zowie. Jest jeszcze druga Ojczyzna na świecie, co w polskiej mieści się mowie. (tekst z tablicy na ścianie szkoły polskiej na Białorusi)

Dołącz do nas!


STOWARZYSZENIE jest organizacją pożytku publicznego

KRS 0000340300

Przekaż 1% podatku na stypendia dla naszych Rodaków

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły naszą działalność i mogliśmy w roku akademickim 2015/2016 przyznać 17 stypendiów dla naszych młodych Rodaków z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Kazachstanu. Chcielibyśmy, aby w przyszłości liczba osób, którym będziemy pomagać w zdobywaniu wiedzy i nauki języka polskiego była znacznie większa.

Wywiad z naszą koleżanką Iwoną Michałek  

Audycja w Radiu EmausMINIONE WYDARZENIA

GAZETKA RAJDOWA 2015

18 LIPCA po 18 dniach szczęśliwie zakończyliśmy drugą część Rajdu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego "ŚLADAMI POLAKÓW NA NORDKAPP". Wzięło w niej udział 18 osób. Przejechaliśmy ponad 8 500 km. Byliśmy w Pskowie, Petersburgu, Ołońcu (miejsce urodzenia Rotmistrza) wyspach Sołowieckich, Murmańsku, na Nordkappie i w Narwiku. Odwiedziliśmy po drodze miejsca związane z tragiczną historią Polaków w czasach carskich oraz bolszewickich. Złożyliśmy tam białoczerwone wiązanki i odśpiewaliśmy "Jeszcze Polska nie zginęła". Podziękowaliśmy Hymnem i wiązanką naszym żołnierzom, którzy stracili swoje życie w obronie Narwiku na pokładzie ORP Grom w 1940 roku.
Przejechaliśmy w słonecznej pogodzie pięknymi fiordami oraz dojechaliśmy na sam koniec archipelagu Lofoty. Wrażenia pozostaną na długo.
Informacja z Konsulatu Polskiego w Petersburgu

POSŁUCHAJ

Rajd im. Rotmistrza Witolda Pileckiego po BIAŁORUSI 29.04 - 9.05.2015
OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA RAJDU
Były niespodzianki, min. dwukrotna zmiana trasy. Czytaj relację sprawozdanie z Rajdu

Zdjęcia z Rajdu
Film Miory przy kościele

Relacja na Białoruskiej witrynie WEST INFO cmentarz w Głębokim

 

 

NAJBLIŻSZE WEDARZENIA

GAZETKA RAJDOWA 2016

15 do 25 czerwca 2016 - Rajd Motocyklowy ŚLADAMI POLSKICH BOHATERÓW DO MOSKWY

Litwa - Łotwa - Rosja - Białoruś MAPKA

Mamy w planie odwiedzenie między innymi:

  • Miednoje
  • Grób gen. Leopolda Okulickiego w Moskwie
  • Miejsce zwycięskiej bitwy Hetmana Żółkiewskiego w 1610r. - Kłuszyn
  • Lotnisko w Smoleńsku
  • Katyń
  • Kuropaty
  • Miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki - Merecowszczyznę
  • Miejsce urodzenia Romualda Traugutta - Szostaków

Oraz odwiedzenie, gdzie tylko możliwe, naszych żyjących Rodaków, czekających zawsze na polskich motocyklistów.


15 czerwca do 17 lipca 2016 - Rajd Motocyklowy ŚLADAMI POLSKICH BOHATERÓW DO KAZACHSTANU I KIRGISTANU

Tym rajdem chcemy przypomnieć o 80-tej rocznicy zsyłek Polaków do Kazachstanu. Pojedziemy do miejsc, gdzie byli deportowani w 1936 roku. Dwa lata temu organizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na budowę Domu Polskiego w Jasnej Polanie, który również planujemy odwiedzić.

Więcej...